HSFK dom första 40 åren.

Visste du att klubben bildades den 4 mars 1957?

Visste du att klubben planterade in 50 000 gösyngel och 2 000 ensomriga gösar 1960?

Visste du att klubben planterade in sammanlagt 600 000 abborryngel och 200 000 gäddyngel åren 1961 – 1964?

Visste du att det första kräftfisket gick av stapeln 1967?

Visste du att den nuvarande klubbstugan invigdes den 19 maj 1977?

Här kan du läs mera om vad som hände dom första 40 åren i klubbens historia.