Förtroendevalda 2022

Styrelsen:
Ordförande: Gunnar Sterner
Kassör: Jan Norén
Sekreterare: Joakim Hammarlund
Ledamot: Johan Karlsson
Ledamot: Roger Borg
Suppleant: Fredrik Johansson
Suppleant: Kurt Larsson

Stugfogde:
Gunnar Rolfsson

Tävlingskommitté:
Joakim Hammarlund