Förtroendevalda 2019

Styrelsen:
Ordförande: Kjell Jonsson
Kassör: Jan Norén
Sekreterare: Joakim Hammarlund
Ledamot: Magnus Skeppstedt
Ledamot: Mikael Norén
Suppleant: Fredrik Johansson
Suppleant: Gunnar Sterner

Stugfogdar:
Gunnar Rolfsson
Johan Karlsson

Tävlingskommitté:
Joakim Hammarlund
Michael Norén