Kräftfiske.

Hallsbergs Sportfiskeklubb arrangerar varje år kräftfiske, för boende i Hallsbergs kommun, vid klubbstugan i Tisarstrand. Fisket sker under tre lördagar och tio fiskare per lördag. Klubben tillhandahåller fem burar, bete och en båt per fiskande. Fisket bedrivs mellan klockan 17.00 – 24.00.

För att få möjlighet att delta i detta fiske sänder man ett vykort med namn, adress och telefonnummer på baksidan till: Hallsbergs Sportfiskeklubb, Box 158, 694 21 Hallsberg. Vykorten skall vara klubben tillhanda senast 2 juli. Efter detta sker lottdragning och de lyckliga meddelas per brev.

Priset för detta fiske är 500:-

Tisarkräfta.

Tisarkräfta.