Kräftfiske.

 

Hallsbergs Sportfiskeklubb arrangerar varje år kräftfiske, för boende i Hallsbergs kommun, vid klubbstugan i Tisarstrand. Fisket sker under tre fredagar och tio fiskare per fredag. Klubben tillhandahåller fem burar, bete och en båt per fiskande. Fisket bedrivs mellan klockan 17.00 – 24.00.

För att få möjlighet till att delta skickar man ett e-mail till kraftfiske.hsfk@gmail.com

Där anger man namn, adress samt telefonnummer.

 

Priset för detta fiske är 500:-

Tisarkräfta.

Tisarkräfta.