Stugbokningar september.

Måndag 4 september Torbjörn Albrektsen
Tisdag 5 september Torbjörn Albrektsen
Onsdag 6 september Torbjörn Albrektasen

Torsdag 7 september Gunnar Sterner

Fredag 8 september Provfiske.
Lördag 9 september Provfiske / Styrelsemöte.

Torsdag 14 september Alléskolan.