Stugbokningar september.

3 Kräftfiske

7 Stugmålning
8 Stugmålning

9 Provfiske / Styrelsemöte
10 Provfiske / Styrelsemöte

27 Arbetsdag