Årsavgift 2022

Senior 150:-
Senior inkl. årsfiskekort för Tisaren 800:-

Familj 200:-
Familj inkl. årsfiskekort för Tisaren 850:-

Junior 100:-
Ungdomar under 15 år fiskar fritt utan fiskekort. Övriga regler gäller även för ungdomar. Se fiskeregler.

Årsfiskekortet gäller för tiden 2022-01-01 till 2022-12-31

Du som redan tidigare är medlem kommer att få en faktura hemskickad.

Avgiften inbetalas på BG. 5709-7412

O.B.S Glöm inte att ange ditt namn på inbetalningen!