Stugbokningar augusti.

 

Onsdag 2 augusti      Kräftfiskeförberedelser.

Fredag 4 augusti       Första kräftfiskekvällen.

Fredag 18 augusti    Andra kräftfiskekvällen.

Fredag 25 augusti   Tredje kräftfiskekvällen