Fiskbestånd i Tisaren.

I Tisaren finns dom tre kanske vanligaste sportfiskearterna i Sverige gädda, gös och abborre. Beståndet av dessa arter är tämligen gott. Abborrar på över kilot är inte ovanliga. Ett ganska stort antal gäddor över 10 kg. har fångats under åren. Gösen är på stark frammarch i sjön. De senaste åren har det skett kontinuerlig isättning av gösyngel.  Ett mindre bestånd av sik och lake finns också i sjön.

abborre

 

Att det skulle finnas öring i Tisaren som uppges i vissa källor är däremot inte bekräftat.

För den som är intresserad av olika former av mete så finns det, speciellt i vassarna i dom norra vikarna av sjön, karpfiskar av arterna braxen, sutare, björkna, löja och sarv.