Stugbokningar maj.

 

15 maj  Medlemsmöte

22 maj  Gunnar Sterner
23 maj Gunnar Sterner
24 maj Gunnar Sterner
25 maj Gunnar Sterner
26 maj Gunnar Sterner

27 maj Torbjörn Albrektsen
28 maj Torbjörn Albrektsen
29 maj Torbjörn Albrektsen
30 maj  Torbjörn Albrektsen
31 maj Torbjörn Albrektsen