Stugbokningar maj.

1 Jan Norén

9 Jörgen Nilsson
10 Jörgen Nilsson

14  Arbetsdag
16 Klassdraget
17  Klassdraget
19  Styrelsemöte
26  Familjedag

27 Tonbbe Albrektsson
28 Tobbe Albrektsson
29 Tobb Albrektsson