Regler gällande för fisket på Tisaren.

Fiskekortet är personligt och berättigar till fiske för eget bruk med handredskap (krokfiske med spö från hand eller fiske med drag från båt).

Varje fiskekort berättigar till fiske med högst ett spö eller drag per fiskekort.

Fiskekort gäller som ovan även för medföljande maka/make/sambo dock högst ett spö eller drag per fiskande.

Barn under 15 år fiskar fritt med handredskap. Dock gäller övriga regler även för ungdomar.

Fiskekort och legitimation ska alltid medföras vid fiske och uppvisas på begäran av fisketillsynsman, fiskerättsägare eller annan fiskande.

Om fler spön per fiskande ska användas, ska extra fiskekort lösas.

Kortet medför inte rätt till kräftfiske.

Gös (Sander lucioperca)

Gös (Sander lucioperca)

Minimått för gös är 50 cm. Högst tre gösar per dygn och fiskekort får behållas. Övertalig eller för liten gös skall alltid omedelbart återutsättas.

Obs Under tiden 1/8 – 15/9 är fiske inte tillåtet nattetid (mellan kl 20.00 och 08.00)