Årsavgift 2021

Senior 150:-
Senior inkl. årsfiskekort för Tisaren 800:-

Familj 200:-
Familj inkl. årsfiskekort för Tisaren 850:-

Junior 100:-
Junior inkl. årsfiskekort för Tisaren 750:-

Årsfiskekortet gäller för tiden 2021-01-01 till 2021-12-31

Du som redan tidigare är medlem kommer att få en faktura hemskickad.

Avgiften inbetalas på BG. 5709-7412

O.B.S Glöm inte att ange ditt namn på inbetalningen!